ကေလးေလး အာရံုစူးစိုက္ အားေကာင္းဖို႔ ေကၽြးသင့္တဲ့ ငါးႀကီးဆီ

ေမေမတုိ႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြ အာဟာရျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေကၽြးသင့္တဲ့ အစားအစာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီထဲမွာ ငါးႀကီးဆီလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အိုမီဂါ(၃) ပမာဏဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈေတြမွာ အားေကာင္းေစပါတယ္  (photo: Top News)

ေမေမတုိ႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြ အာဟာရျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေကၽြးသင့္တဲ့ အစားအစာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီထဲမွာ ငါးႀကီးဆီလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ငါးႀကီးဆီက ေမေမတို႔ ကေလးေလး ဦးေႏွာက္အာရံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္း ေစတာေၾကာင့္ပါ။ ေမေမတို႔ ကေလးေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္အာရံုစူးစိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ငါးႀကီးဆီက ဘယ္လိုအက်ိဳးျပဳသလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ငါးႀကီးဆီမွာ အိုမီဂါ(၃) ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ပါတယ္ (photo: Top News)

သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳပံုမ်ား

ငါးႀကီးဆီကို အဆီျပည့္ဝစြာ ပါဝင္တဲ့ငါးေတြကေန ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ငါးႀကီးဆီမွာ အိုမီဂါ(၃) ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ပါတယ္။ ငါးႀကီးဆီမွာ အိုမီဂါ(၃) ပါဝင္တာေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ႏွလံုးအားကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အာရံုေၾကာဆဲလ္အေျမွးပါးေတြ ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အာရံုစူးစိုက္မႈ ၾကာရွည္ခံႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဦးေႏွာက္အိုမင္းျခင္းကို ေႏွးေကြးေစဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးမွာ မွတ္ဥာဏ္တိုးတာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ငါးႀကီးဆီစားသံုးတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ အိုမီဂါ(၃) ပါဝင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုအပ္တဲ့ အိုမီဂါ(၃) ပမာဏဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈေတြမွာ အားေကာင္းေစပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး ငါးႀကီးဆီစားတာေၾကာင့္ အိုမီဂါ(၃) ပမာဏ မ်ားတာဟာ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ စာလံုးေပါင္းႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ကေလးအခ်င္းခ်င္း လႈမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာ အားေကာင္းေစပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ငါးႀကီးဆီတိုက္တဲ့အခါမွာ အရည္အျဖစ္လည္း တိုက္လုိ႔ရသလို ေဆးပံုစံငါးႀကီးဆီအျဖစ္လည္း တိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခုသတိျပဳရမွာကေတာ့ မာက်ဴရီနည္းတဲ့ ငါးႀကီးဆီ ျဖစ္ဖုိ႔ပါ။ မာက်ဴရီပါတာက သားသားမီးမီးေလးေတြနဲ႔ အဆင္မေျပတာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။

ငါးႀကီးဆီမွာ အိုမီဂါ(၃) လို႔ေခၚတဲ့ DHA နဲ႔ EPA ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကေလးေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ မ်က္စိကိုပါ တိုးတက္ေစပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေမေမတို႔ ကေလးေလး အာရံုစူးစိုက္မႈ ေကာင္းေစဖို႔အတြက္ ငါးႀကီးဆီကို တိုက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

 

 

From Kalay with