“အတုယူပါ”

“အတုယူပါ”
**************
ညီေထြးေလးခ်စ္စရာ
ယဥ္ေက်းပါလို႔ လြန္လိမၼာ
ရိုေသစြာသာ ေခါင္းကိုငံု႔
လူႀကီးေရွ႕ဆို ခပ္က်ံဳ႕က်ံဳ႕
မိဘဆရာ ေဆြသဟာ
ဆံုးမပါက နာယူကာ
ခြန္းတံု႔ျပန္သာ သူမျငင္း
မွတ္သားနာယူ နွလံုးသြင္း
လူႀကီးသူမ ေတြ႕တဲ့ခါ
ဆီးႀကိဳသမႈ သူျပဳကာ
မဂၤလာပါ နႈတ္ခြန္းဆက္
ယဥ္ေက်းမႈ မပ်က္
ညီေထြးေလးကို တုယူပါ
ေ႐ႊေသြးတို႔လည္း လိမၼာရာ
ကိုယ္နႈတ္မူရာ ယဥ္ေက်းေၾကာင္း
ႀကိဳးစားၾကဖို႔ေကာင္း…..။။။
———————————-
ကဗ်ာဆရာ ဉာဏ္႐ႊင္စိုး