သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ ေမြးစကေန တစ္ႏွစ္ေအာက္ထိ ထိုးရမယ့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား

တစ္ႏွစ္ေအာက္ သားသားမီးမီးေတြမွာ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ အေသအေပ်ာက္မ်ားတတ္လို ့ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးထားဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ေမေမတို႔ေရ သားသားမီးမီးတို႔ကို ေရာဂါေျခာက္မ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေပးမယ့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေမြးစကေန အသက္တစ္ႏွစ္ အတြင္း ထိုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါေျခာက္မ်ိဳးကေတာ့ တီဘီ ( BCG )၊ ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခို္င္ ( DPT )၊ ပိုလီယို နဲ႔ ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးကို သားသားမီးမီးေလးတို႔ေတြ ေမြးေမြးျပီးျခင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ထိုးေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္အႀကိမ္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးကိုပဲ ေမြးျပီး တစ္လအၾကာမွာ ထပ္ထိုးေပးရပါမယ္။ ဒီ့ေနာက္ ငါးလအၾကာတႀကိမ္ ထပ္ထိုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးတို႕အတြက္ အဓိကထိုးေပးရမယ့္ ကာကြယ္ေဆးကေတာ့ ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခိုင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္လခဲြ နဲ႔ သံုးလခဲြ အရြယ္ေတြမွာ ထိုးေပးရမွာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ထိုးေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေဆးေတြကို တစ္လျခားစီ သံုးႀကိမ္ထိုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ညွာ၊ ေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆးေတြကို အသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ ထိုးေပးရင္ သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလို႔ ဒီ သံုးမ်ိဳးစပ္ေဆးေတြကို တစ္ႏွစ္ေအာက္မွာပဲ ထိုးသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ သားသားမီးမီးေတြမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ အေသအေပ်ာက္မ်ားတတ္လို႔ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးထားဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ တီဘီကာကြယ္ေဆးကို တစ္လခြဲအရြယ္၊ ေမးခိုင္နဲ႔ ပိုလီယိုကို တစ္လခြဲ၊ ႏွစ္လခြဲ၊ သံုးလခြဲအရြယ္မွာ ထိုးၿပီး ဝက္သက္ ကာကြယ္ေဆးကိုေတာ့ ကိုးလ၊ ဆယ္လအရြယ္မွာ ထိုးေပးရပါမယ္။

ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးက ႏွစ္လသားအရြယ္မွာ စထိုးလို႔ရၿပီး ၂ လျခားစီ သံုးႀကိမ္ထိုးရပါမည္။ ကာကြယ္ေဆးေတြကို အႀကိမ္ျပည့္မထိုးရင္ ထိေရာက္တဲ့ ကာကြယ္မွဳ မရေတာ့ဘဲ ေဆးထိုးေနတဲ့ၾကားက ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ ေနာက္က်ခဲ့ရင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။
တီဘီ ကာကြယ္ေဆးကလြဲလွ်င္ က်န္ကာကြယ္ေဆး အားလံုးကို (ေဆးထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း) ဖိေခ်ေပးသင့္ပါတယ္။ အသားထဲအပ္ထိုးတာမို႔ ေသြးထြက္တတ္ပါတယ္။ ေသြးတိတ္ေအာင္ ဖိထားဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုးတဲ့ေနရာကေန ဖုလံုးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆးထိုးေနခ်ိန္မွာ ကေလးငိုေတာ့ မိဘေတြကသနားၿပီး သိပ္မေခ်ေပးျဖစ္ေတာ့ ေသြးထြက္ၿပီး ေသြးျခည္ဥ သြားလို႔ပါပဲ။ မသန္႔ရွင္းတဲ့ လက္ေတြနဲ႔ ေခ်ေပးရင္လည္း ပိုးဝင္တတ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ တစ္ခါသံုးအပ္ေတြပဲ သံုးတဲ့အတြက္ ေဆးထိုးတဲ့ ေနရာပိုးဝင္မွဳ ျဖစ္ခဲပါတယ္။ မေတာ္တဆ ပိုးဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ နီရဲလာၿပီး မထိမခံႏိုင္ဘဲ ပူတတ္၊ ဖ်ားတတ္ပါတယ္။  အဖုျဖစ္တာကိုေတာ့ ဘာမွလုပ္စရာ မလိုပါဘူး။ ေရေႏြးဝတ္ကပ္ေပးၿပီး ကေလးခံႏိုင္သေလာက္ တစ္ေန႔ သံုးေလးႀကိမ္ ေခ်ေပးရင္ရပါၿပီ။ ပိုးဝင္လို႔ နီရဲၿပီး အဖုျဖစ္ရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပန္ျပသင့္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းလို႔ ျပည္တည္နာ ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ၿပီး ခြဲရတဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ ကာကြယ္မွဳလည္း မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။

 

 

Source : ေဒါက္တာအိအိခင္ (ကေလး)

From Kalay with