ကေလးမ်ားနဲ႔ Screen-time

ကေလးမ်ားနဲ႔ Screen-time
========================
တီဗီ ဒီဗီဒီ ကြန္ျပဴတာ smart ဖုန္း iPad tablet စသည္တို႔သံုးစြဲတဲ့ အခ်ိန္ကို screen-time လို႔ေခၚပါတယ္။*၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမွာ screen time လြန္လြန္ကဲကဲမ်ားရင္ စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း၊ တြားသြား၊ ထိုင္ထ၊ လမ္းေလွ်ာက္ေနာက္က်ျခင္:တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

*၂ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ား screen time လိုတာထက္ပိုရင္ အ႐ိုးနဲ႔ ႂကြက္သားမႈ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ နည္းၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံစကားေျပာဆိုရာမွာ အားနည္းႏိုင္ပါတယ္။

*ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား screen time ၾကာလြန္းရင္ အထက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအျပင္ ပညာေရးထိခိုက္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းမွားျခင္း နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကမ႓ာကို ဦးေဆာင္ေနတယ့္ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားမွာ screen time နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိဘေတြကို အၾကံျပဳခ်က္က

-၁ ႏွစ္ခြဲ ေအာက္ ကေလးမ်ား screen time လံုးဝ မရွိသင့္ပါတဲ့။ ႁခြင္းခ်က္ကေတာ့ ေရျခားေျမျခားေရာက္ေနတဲ့ မိဘမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ Video Chat လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

-၁ႏွစ္ခြဲ နဲ႔ ၂ ႏွစ္ ၾကား ကေလးမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ကာတြန္း နဲ႔ ကေလး သီခ်င္းေလးမ်ား ဖြင့္ျပႏိုင္ပါတယ္။ မိဘေတြ ေဘးမွာ တူတူရွိၿပီး ကေလးျမင္ေနတာေလးေတြ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ ကေလးစကားေျပာျမန္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

-၂ႏွစ္ အထက္ ကေလးမ်ားမွာ စကားေျပာသင္ဖို႔၊ ပညာေရး တိုးတက္ဖို႔၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ကစားနည္းမ်ား ကစားဖို႔နဲ႔ မိသားစု အပန္းေျဖေရးအတြက္ screentime ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၁ ရက္ကို ၁ နာရီ ထက္မပိုပါနဲ႔။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား တစ္ရက္ကို ၂ နာရီ ထက္ ပိုမသံုးသင့္ပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe