ကေလး ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း

အေရးေပၚကုထံုး-ကေလးနင္ျခင္း ဆို႔ျခင္း
*********************************ကေလး အစာနင္ၿပီး မ်ိဳမရေသာ္
ကေလး အရာဝတၳဳ တစ္ခုခုကို မေတာ္တဆ မ်ိဳခ်ေသာ္ မိဘမ်ား အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ရွိေသာ မိဘတိုင္း သိထားသင့္သည္။**

ေက်ာ ၅ ခ်က္ပုတ္
မရရင္
ရင္ ၅ ခ်က္ဖိ

“”””””””””””””””””””””””””“”””””””
ေက်ာပုတ္ရင္ လက္ဖေနာင့္သံုး
လက္ျပင္႐ိုး ႏွစ္ျပားၾကားပုတ္
ညင္ညင္သာသာပုတ္
တစ္ခ်က္ပုတ္ၿပီးတိုင္း မ်ိဳႏိုင္ၿပီလားၾကည့္

“”””””””””””””””””””””””””“”””””””””””
၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးကို ရင္ဖိရင္ လက္ၫွိုး လက္ခလယ္သံုး,
၁ ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ လက္ဖေနာင့္သံုး

********************************
၅ ခ်က္စီ ႀကိဳးစားၿပီးမရလွ်င္ေဆးရံု အေရးေပၚဌာန ေျပးပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar Page)
Reference- Raising Children Net
#naynaymoeswe