ကေလးငယ္ကို ဘာသာစကား (၂)မ်ိဳး သင္ေပးခ်င္တဲ့ မိဘေတြအတြက္

(၂)ႏွစ္နဲ႔(၃)ႏွစ္အရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ တျခားဘာသာစကားေတြကိုပါ သင္ယူႏိုင္တာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔ စီမံေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

(၂)ႏွစ္နဲ႔(၃)ႏွစ္အရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္က အျပဳအမူေတြကို သင္ယူေနခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်င့္ေကာင္းေတြကို တျဖည္းျဖည္း ပံုသြင္းေပးဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္ပါ။ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကိုယ္တုိင္စူးစမ္းေနတဲ့ အရြယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာသာစကားေတြရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို စတင္ ေလ့လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကား (၂)မ်ိဳး သင္ေပးခ်င္တဲ့ ေမေမေဖေဖေတြအတြက္ေတာ့ ဒီအရြယ္မွာ စၿပီး သင္ၾကားေပးတာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

(၂)ႏွစ္နဲ႔ (၃)ႏွစ္အၾကား သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳးကို တၿပိဳင္နက္တည္း သင္ၾကားေပးပါ

ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွာ ဘာသာစကားေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္မွာ မိခင္ဘာသာစကားကို ေျပာတတ္ေနတ့ဲ ကေလးငယ္ဟာ ေက်ာင္းေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ေက်ာင္းကသင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို Kalay ကေန ေဝမွ်ေပးမယ္ေနာ္။

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္

သားသားမီးမီးေလးေတြ ဘာသာာစကား(၂)မ်ိဳး ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ေျပာတတ္ဖို႔ ေမေမေဖေဖတုိ႔ အေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာသာစကား(၂) မ်ိဳးလံုးကို ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဘာသာစကား(၁)မ်ိဳးကိုသာ အဓိကထား ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ေမ့သြားပါလိမ့္မယ္။

သားသားမီးမီးေလးတုိ႔ကို ေန႔တိုင္း ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ဖတ္ခိုင္းပါ

သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

  • (၂)ႏွစ္နဲ႔ (၃)ႏွစ္အၾကား သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳး တၿပိဳင္နက္တည္း သင္ၾကားေပးပါ။ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳးကို တၿပိဳင္နက္ သင္ၾကားေပးဖို႔ ခက္ခဲသြားပါၿပီ။
  • အိမ္မွာေတာ့ မိခင္ဘာသာစကားကိုပဲ ေျပာပါ။ ဘာသာစကား ေနာက္တစ္ခုကိုေတာ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ သင္ယူပါ။
  • ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳးစလံုးကို ေန႔တိုင္း ျပန္ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မ်ားမ်ားနားေထာင္ဖုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားပါ။

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားပါ

 စာအုပ္မ်ား

သားသားမီးမီးေလးတို႔အတြက္ ဘာသာစကားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပံုျပင္စာအုပ္ေတြ၊ ကာတြန္းစာအုပ္ေတြကို ဝယ္ေပးထားပါ။ သားသားမီးမီးေလးတုိ႔ကို ေန႔တိုင္း ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ဖတ္ခိုင္းပါ။ အက်င့္လုပ္ေပးထားပါ။ အင္တာနက္ကေနလည္း ရွာေပးၿပီး ဖတ္ခိုင္းႏိုင္ပါတယ္။

သီခ်င္း

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဖြင့္ျပပါ။ နားေထာင္ခိုင္းပါ။ လိုက္ဆိုခိုင္းပါ။

 TV

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ TVအစီအစဥ္ေလးေတြကို ၾကည့္ခိုင္းပါ။ သားသားမီးမီးေလးတို႔ သင္ၾကားထားတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကာတြန္းအစီအစဥ္ေလးေတြ၊ ကေလးအစီအစဥ္ေတြကို ျပသေပးပါ။

 ေတြ႕ဆံုျခင္း

ဘာသာစကား(၂)မ်ိဳးသင္ယူထားတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို တျခားေသာ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အၿမဲေတြ႕ဆံုပြဲေလးလုပ္ေပးပါ။ ဒါမွ အခ်င္းခ်င္း ဘာသာစကားေတြကို ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုကြ်မ္းက်င္လာမွာပါ။

 

 

 

 

 

From Kalay with