ဟိုဘက္လည္း မစြမ္း၊ ဒီဘက္လည္း မစြမ္း။

ဟိုဘက္လည္း မစြမ္း၊ ဒီဘက္လည္း မစြမ္း။

* – * – * – * – * – *

ေပြးေကာင္ေလး တစ္ေကာင္က ေပြးေတြ မသိႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုကို သူသိႏိုင္တယ္လို႔ သူ႔မိခင္ကို အတိအလင္း ေျပာျပသတဲ့။

သူ႔ကို စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ သူ႔မိခင္က ေလာ္ဘန္တုံး တစ္တုံးကို ေပးၿပီး အဲဒါ ဘာလဲလို႔ ေမးလိုက္တယ္။ သူက ျပန္ေျဖတယ္။

“ေက်ာက္စရစ္ခဲပါ အေမ…” တဲ့။

မိခင္က အခုလို ေျပာလိုက္တယ္။

“ငါ့သား၊ မင္းက မ်က္စိ မျမင္႐ုံတင္ မကဘူး၊ အနံ႔အာ႐ုံ ခံစားမႈကပါ ေပ်ာက္ေနပါလားကြယ္…”

* – * – * – * – * – *

(အခ်ဳိ႕ေသာ လူေတြက မျဖစ္ႏိုင္တာကို လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုၿပီး အေယာင္ေဆာင္ ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အေယာင္အေဆာင္ေတြကို ႐ိုးရွင္းတဲ့ စမ္းသပ္မႈေလး လုပ္ေပးလိုက္႐ုံျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ လိမ္ညာ ဟန္ေဆာင္မႈေတြကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။)