ပါးနပ္မႈ မရွိတဲ့ လူလိမ္။

 ပါးနပ္မႈ မရွိတဲ့ လူလိမ္။

* – * – * – * – * – *

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးသြားေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံ အလွေမြး ေခြးကေလးေတြ၊ ေမ်ာက္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ အတူ ေခၚလာေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

ခရီးသြားတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ပါလာသတဲ့။ သူတို႔က အာဖရိက ကမ္း႐ိုးတန္းမွာ ရွိတဲ့ “ဆူနီယမ္” အငူကို ျဖတ္တဲ့အခါ ျပင္းထန္တဲ့ မုန္တိုင္းနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ သေဘာၤက တိမ္းေမွာက္သြားၿပီး သေဘာၤေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေမ်ာက္ အပါအဝင္ လူတိုင္း ေရထဲကို ခုန္ဆင္းၿပီး ကူးခတ္ၾကရသတဲ့။

လင္းပိုင္က သူ႔ကို ေမ်ာက္က လူနဲ႔ မွားၿပီး လိုက္လာတာကို ျမင္လို႔ ေမ်ာက္ကို ေက်ာေပၚ တင္ၿပီး ကုန္းေပၚ ေရာက္တဲ့အထိ ေခၚသြားေပးလိုက္တယ္။

ေအသင္နီယမ္ဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္ေတာ့ လင္းပိုင္က ေမ်ာက္ကို ေအသင္နီယမ္ေဒသမွာ ေမြးတာလားလို႔ ေမးလိုက္တယ္။

ေမ်ာက္က ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာၿပီး သူ႔မိဘေတြက ေအသင္ၿမိဳ႕သားေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေျပာလိုက္ေတာ့ လင္းပိုင္ကလည္း အဲဒီေဒသကို သိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။

ေမ်ာက္က လင္းပိုင္ “ပိုင္ရီးယပ္စ္” ကို လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွားသိလိုက္ၿပီး အဲဒီ ပိုင္ရီးယပ္စ္ကို သူက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူက အေကာင္းဆုံး သူငယ္ခ်င္းထဲက တစ္ေယာက္ပါပဲလို႔ သူက ၿဖီးလိုက္တာပါ။

ေမ်ာက္က လင္းပိုင္ကို အႀကီးအက်ယ္ လိမ္ညာေျပာေနေတာ့ လင္းပိုင္က သူ႔ေက်ာေပၚက ေမ်ာက္ကို ေရထဲ ခါခ်ပစ္လိုက္တယ္။ သူက ေမ်ာက္ကို ေရနစ္ေအာင္ ထားရစ္ခဲ့လိုက္တာေပါ့။