ဖိုးၾကက္ေတာ

ေရႊခဲကေလး ဖိုးၾကက္ေတာ

မွတ္တာရဲရဲေျပာ။

လိမ္မေျပာနဲ႕ ေမာင္ေလးရယ္

ေရႊခဲေလွာင္လိမ္႕မယ္။

လိမ္တယ္ဆိုတာ သတၱိနည္း

လူညံ႕ လူေၾကာက္ပဲ။