သားသားမီးမီးေလးေတြကို HepB ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးၿပီးၿပီလား

သားသားမီးမီးေလးေတြ ေရာဂါကင္းကင္းနဲ႔ ႀကီးထြားလာဖုိ႔အတြက္ ေမြးကင္းစကေန အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြကို အစဥ္လိုက္ မပ်က္မကြက္ ထိုးေပးဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အစံုထိုးေပးတာက အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္တာကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔ ေနာက္ထပ္ မေပါ့ဆသင့္တဲ့ ေရာဂါကေတာ့ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ေရာဂါပါပဲ။ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ေရာဂါက လူႀကီးေတြမွာသာ ျဖစ္ႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားနည္းတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ)ေရာဂါရွိလာခဲ့ရင္ အသက္ေသဆံုးတဲ့အထိ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔က သားသားမီးမီးေလးေတြကို အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆး  ထိုးေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အစံုထိုးေပးတာက အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္တာကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ (Photo by edziecko)

အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ)ပိုး ဘာေၾကာင့္ ကူးစက္ရတာလဲ

 • အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ပိုးက ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတာပါ။
 •  အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ပိုးရွိတဲ့ ေသြးကတဆင့္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲကို အလ်င္အျမန္ဝင္ေရာက္လြယ္ပါတယ္။
 • မိခင္ကေနလည္း ကေလးငယ္ဆီကုိ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • မသန္႔ရွင္းတဲ့ ေဆးထိုးအပ္နဲ႔ ေဆးပိုက္ေတြကေနလည္း အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ပိုး ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ပိုးရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

 • ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း
 • အစားစားခ်င္စိတ္ မရွိျခင္း
 • ေမာပန္းလြယ္ျခင္း
 • ၾကြက္သားနဲ႔ အဆစ္အျမစ္မ်ား နာက်င္ျခင္း
 • ဝမ္းေလ်ာျခင္း
 • အန္ျခင္းနဲ႔
 • အသားအေရဝါျခင္း (သို႔မဟုတ္) မ်က္စိဝါျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ေမေမေဖေဖတို႔က သားသားမီးမီးေလးေတြကို အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆး  ထိုးေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ (Photo by Daily Mirror)

ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

 • အသည္းပ်က္စီးျခင္း
 • အသည္းေျခာက္ျခင္း
 • အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းနဲ႔
 • ေသဆံုးျခင္းအထိ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရမလဲ

 • ေမြးကင္းစအ႐ြယ္
 • အသက္(၆)ပတ္၊ (၁၀)ပတ္၊ (၁၄)ပတ္၊ (၆)လနဲ႔ (၁၈)လတို႔မွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြကို အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆး သံုးႀကိမ္ ထိုးေပးသင့္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္တဲ့ ကေလးငယ္မ်ား

 • တျခားကာကြယ္ေဆးေတြနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ထုိးသင့္မထုိးသင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။
 • အသည္းေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ကာကြယ္ေဆးကို ပထမအႀကိမ္ထိုးၿပီးလို႔ ဓာတ္မတည့္ခဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မထိုးသင့္ပါ။
 • ေနေကာင္းတဲ့ကေလးငယ္မ်ားကိုေတာ့ ေနေကာင္းေပ်ာက္မွသာ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးပါ။

သားသားမီးမီးေလးေတြ အသည္းအေရာင္အသားဝါ(ဘီ)ေရာဂါမျဖစ္ပြားဖို႔အတြက္ ေမေမေဖေဖတုိ႔အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးကို မေမ့မေလ်ာ့ထိုးေပးဖုိ႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

From Kalay with