စတနာလြန္ေတာ့ ေဝဒနာျဖစ္။

စတနာလြန္ေတာ့ ေဝဒနာျဖစ္။

* – * – * – * – * – *

ေမ်ာက္ဝံစုံတြဲက အႁမြာကေလး ေမြးခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက တစ္ေကာင္ကိုေတာ့ သူတို႔က ပိုၿပီး ခ်စ္သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ပိုၿပီး ေကြ်းေမြးတယ္၊ ပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ရွိၾကတယ္။ က်န္တဲ့ ကေလးတစ္ေကာင္ကိုေတာ့ သူတို႔က ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ပစ္ထားၾကသတဲ့ေလ။

မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ အထူးေထာက္ပံ့ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရတဲ့ ကေလးဟာ မိခင္က သူ႔ကို ခ်စ္လြန္းတာေၾကာင့္ ရင္ခြင္ထဲမွာပဲ အျမဲတမ္း တင္းက်ပ္က်ပ္ ဖက္ထားျခင္း ခံရလို႔ အသက္႐ႈမရပဲ မြန္းၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ရတယ္။ ပစ္ပယ္ျခင္း ခံရတဲ့ ကေလးကေတာ့ ဆက္လက္ ရွင္သန္ၿပီး အရြယ္ေရာက္လာခဲ့ပါသတဲ့။

* – * – * – * – * – *

(အေျမာ္အျမင္ မရွိျခင္းဟာ မေကာင္းတဲ့ ကံၾကမၼာကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိပုံကို ဒီပုံျပင္ေလးက သတိေပး ဆုံးမထားပါတယ္။)