ဘတ္စကားမွတ္တိုင္တြင္ ေဆာ့ကစားေနသည့္ကေလး ကစားရင္းမေတာ္တဆျဖစ္ကာ သံတိုင္ႏွစ္ခုၾကား ဦးေခါင္းညပ္ဝင္သြားခဲ့

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြီက်ိဳးျပည္နယ္ ကၽြင့္ ယီၿမိဳ႕က ဘတ္စကားမွတ္တိုင္တစ္ခုမွာ ႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးတစ္ဦး ေဆာ့ကစား ေနရင္း မေတာ္တဆျဖစ္ခဲ့ၿပီး သံတိုင္ႏွစ္ ခုၾကား ဦးေခါင္းညပ္ဝင္သြားခဲ့တာ ေၾကာင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေပးခဲ့ရ တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စႀကႍနဲ႔ လမ္းကို ပိုင္းျခားထားတဲ့ အကာအဆီးတစ္ခုက သံတိုင္ႏွစ္ခုၾကားထဲကို ကေလးရဲ႕ဦးေခါင္း က မေတာ္တဆညပ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕မိခင္နဲ႔အဖြားျဖစ္သူလည္း အနီး အနားမွာ ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ စကားေျပာေနၾက ရင္း ကေလးကို သတိလြတ္သြားခ်ိန္မွာ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ကေလးငယ္ေလးရဲ႕ ဦးေခါင္းက သံတိုင္ၾကားညပ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္းညပ္ေနတာေၾကာင့္ ကေလးက နာက်င္ခံစားေနခဲ့ရၿပီး ပုံစံမ မွန္ဘဲအတင္းဖယ္ထုတ္မိရင္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္သြားမွာစိုးတာေၾကာင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ကို ဆက္သြယ္ခဲ့ရၿပီး မီးသတ္ကယ္ဆယ္ ေရးအရာရွိ ခုႏွစ္ဦးက ကေလးကို ဝိုင္း ဝန္းကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါ တယ္။ သံတိုင္ေတြကို ဟိုက္ဒေရာလစ္ သတၱဳျဖတ္ကိရိယာနဲ႔ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ ကေလးကို မထိခိုက္မနာ က်င္ေစဘဲ ကယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကေလးအုပ္ထိန္းသူေတြအ ေနနဲ႔ ကေလးနဲ႔အတူ လမ္းထြက္တဲ့အခါ တိုင္းမွာ ကေလးကို အစဥ္တစိုက္သတိ ျပဳၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သင့္ၿပီး သတိတစ္ ခ်က္လြတ္သြားတာနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့အႏၲ ရာယ္ေတြက်ေရာက္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြင့္ယီမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က ႏႈိးေဆာ္သတိ ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

(DM, 29 .9.18)သံသာ