ေသြးေႂကြးရန္စ

ေသြးေႂကြးရန္စ

* – * – * – * – * – *

ေႁမြတစ္ေကာင္က ေက်းေတာသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကေလးအေပၚ တက္ၿပီး ေပါက္သတ္လိုက္တယ္။

ေဒါသ အရမ္းထြက္သြားတဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူက ပုဆိန္ကို ဆြဲယူၿပီး ေႁမြကို တြင္းဝမွာ ေစာင့္ဆိုင္းေနလိုက္သတဲ့။ ေႁမြထြက္လာတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း ခုတ္ဖို႔ သူက အသင့္ျပင္ထားတာေပါ့။

ေႁမြက တြင္းဝကို ေခါင္းျပဴ ထြက္လာတာနဲ႔ သူက ပုဆိန္ကို ေအာက္ဘက္အထိ ခုတ္ခ်လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုတ္ခ်က္က လြဲေခ်ာ္သြားလို႔ ေႁမြကို ထိမယ့္အစား ေက်ာက္တုံးကိုပဲ ခုတ္မိသြားတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ေက်းေတာသားက ကလဲ့စား မေခ်ေတာ့ပဲ ျပန္လည္ ေျပၿငိမ္းၾကမလားလို႔ သူ႔ရန္သူကို ေျပာလိုက္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ေႁမြက ျငင္းလိုက္တယ္။

“က်ဳပ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေျပၿငိမ္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ခုတ္တာ က်ဳပ္ကို မထိပဲ ေက်ာက္တုံးကို ထိသြားတာ က်ဳပ္ေတြ႔တယ္…”