အိမ္တြင္အ႐ိုက္ခံရေသာ အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးအား ေဟာင္ေကာင္ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရ

131018P1

ေသာၾကာေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းက အိမ္တြင္အ႐ိုက္အႏွက္ ခံရသည့္ အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္အရြယ္
ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးအား ေဟာင္ေကာင္ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲမ်ားက ကေလးမ်ား၏မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာရည္းစား
အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ Sham Shui Po ရပ္ကြက္ Nam Cheong လမ္းရွိ ၁၃ ထပ္
တိုက္မွ အဆိုပါမိသားစုေနထိုင္ေသာ ဒုတိယထပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ကနဦးစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြအရ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို သူတို႔အေမနဲ႔ သူမရဲ႕ခ်စ္သူတို႔ စကားမ်ား
ရန္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အေတာ အတြင္းမွာ အ႐ိုက္ခံၾကရတာလို႔ သိရပါတယ္”ဟု ရဲမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။
အမ်ဳိးသမီး မိခင္ျဖစ္သူမွာ အသက္၂၄ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ခ်စ္သူမွာ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမက
အမ်ဳိးသားအား ေနာက္ရည္းစားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုရင္း စကားမ်ားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။
နံနက္ ၁ နာရီ ၂၃ မိနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမွ ရဲထံသို႔ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ေဆး႐ံု အေရး
ေပၚဌာနသို႔ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္ဦး၏မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပင္းထန္
စြာ႐ိုက္ႏွက္ခံထားရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး အေရးေပၚကုသရန္အတြက္ Caritas Medical Centre သို႔ေခၚ
ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

131018P2

ရဲမ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္နာက်င္ေစမႈျဖင့္ သံသယရွိသူအမ်ဳိးသားအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေသာၾကာေန႔
လည္အထိ ၎အား Sham Shui Po ရဲစခန္းတြင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမႈမဖြင့္ရေသးေၾကာင္း
သိရသည္။
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူမွာ ေယာက္်ားႏွင့္ကြဲထားေသာ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမ၏သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္
အတူေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ သူမ၏ခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမွာ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္သူျဖစ္
ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါမိသားစုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က ရန္ျဖစ္ျခင္း အေစာ္ကားခံရျခင္းမ်ားမရွိခဲ့
ေၾကာင္း ရဲမ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။ ၎အမႈကို Sham Shui Po ဒုစ႐ိုက္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ကိုင္
တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္ ၆ လပိုင္းအထိ ကေလးမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ  ၅၅၄ မႈကို လူေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး
ဌာနမွ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ သိရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ၉၄၇ မႈရွိ
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမႈမ်ား၏ ၄၇.၇% မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၆၇.၃% ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း သူမ်ားမွာ မိဘတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလံုးမွ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။