ယုတ္မာသူက စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ မတန္။

တစ္ခုေသာ ေဆာင္းရာသီရဲ႕ တစ္ေန႔မွာ သူရင္းငွားတစ္ေယာက္က ေအးစက္ ေတာင့္တင္းၿပီး ႏွင္းေတြ ဖုံးေနတဲ့ ေႁမြတစ္ေကာင္ကို လမ္းမွာ ေတြ႔လိုက္ရသတဲ့။ သူက သနားစိတ္ ဝင္လို႔ ေႁမြကို ေကာက္ယူလိုက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ရင္အုံမွာ လက္နဲ႔ ေထြးေပြ႔လိုက္သတဲ့။

ဒါေပမယ့္ အေႏြးဓါတ္ ရလာေတာ့ ေႁမြက သူ႔ရဲ႕ သဘာဝ အသိစိတ္ေတြ ႏိုးထလာၿပီး၊ သူ႔ေက်းဇူးရွင္ကို ေသေအာင္ ကိုက္လိုက္တယ္။

လူက ေသခါနီးမွာ ေႁမြကို အခုလို ေျပာလိုက္တယ္။

“ငါက ဆိုးယုတ္တဲ့ ဗီဇရွိတဲ့ သတၱဝါကို သနားၿပီး ကယ္မိလို႔ ငါ့ထိုက္နဲ႔ ငါခံရတာပဲ…”

* – * – * – * – * – *

(ႀကီးမားတဲ့ သနားၾကင္နာစိတ္ ထားရွိရင္ေတာင္မွ ဆိုးယုတ္တဲ့ သဘာဝ ဗီဇရွိသူေတြကို ဘယ္လိုမွ ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ဒီပုံျပင္ေလးက အသိေပးထားပါတယ္။)