ကေလးငယ္ရွိတဲ့ မိဘမ်ား သိထားသင့္တဲ့ ဘာျဖစ္ရင္ ဘယ္ေနရာကို ႏွိပ္ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြ

၁။ ဦးေခါင္းနဲ႔ သြားမ်ားအတြက္

1

ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ reflexology ေျမပုံညႊန္ျပပုံအရ ဦးေခါင္းနဲ႔ အံသြားမ်ားက ေျခေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါတယ္။ အဆိုပါ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ သြား နဲ႔ ဦးေခါင္းနာက်င္ျခင္းေဝဒနာမ်ားကို သက္သာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ ဘယ္ ညာ ေျခမေလးေတြ၊ ေျခဖ်ားေလးေတြကို ညင္ညင္သာသာ ဖ်စ္ညစ္ၿပီး ပတ္ပတ္လည္ ႏိွပ္နယ္ေပးလိုက္ပါ။ ႏွိပ္တဲ့အခါ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ ဧရိယာတစ္ဝိႈက္ကို ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂။ ႏွာေခါင္းအတြက္

2

ေျခေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီဟာ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏွာေစး၊ ႏွာပိတ္ စတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာမ်ိဳးခံစားရတဲ့အခါ သင့္ကေလးရဲ႕ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ဧရိယာတည့္တည့္ကိုလက္ညိဳးနဲ႔ လက္မကို အသုံးျပဳၿပီး ပတ္ပတ္လည္ ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးလိုက္ပါ။ ညာဘက္ႏွိပ္ၿပီးတဲ့အခါ ဘယ္ဘက္ကိုလည္း ထိုကဲ့သို ထပ္ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၃။ အဆုတ္အတြက္

3

အဆုတ္ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ဘက္ေအာက္တဲ့အခါ ပုံမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ဧရိယာရဲ႕ ေအာက္ဘက္ေနရာတစ္ဝိႈက္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ညာမွ ဘယ္သို႔ ဆြဲပြတ္ၿပီး အသာအယာႏွပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါေနရာကို ႏိွပ္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ လမ္းေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ကေလးကို ညင္ညင္သာသာႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ ဝမ္းဗိုက္အတြက္

4

ဝမ္းဗိုက္ နာက်င္ျခင္းအတြက္ ပုံမွာေဖာ္ျပထားသလို ညာဘက္ေျခဖဝါးေအာက္ေနရာကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္သက္သာႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕လက္မျဖင့္ ေျခဖဝါးႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕အလယ္တည့္တည့္ေနရာကို စက္ဝိုင္းပုံသ႑ာန္ေရြ႕လ်ားၿပီး ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၅။ အူျပႆနာအတြက္

5

အူသိမ္အူမ ျပႆနာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ သင့္ရဲ႕လက္မကို ကေလးရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေျခဖဝါးရဲ႕ဘယ္ဘက္ျခမ္း ေအာက္ဆုံးမွာထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာကေန တျဖည္းျဖည္းအေပၚထိပ္ပိုင္းသို႔ ႏွိပ္ၿပီးတြန္းတင္ ပုံမွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာေရာက္တဲ့အခါ ေျခဖဝါးရဲ႕ ညာဘက္ကို တဖန္ႏွိပ္ၿပီး တြန္းတင္းေပးပါ။ ေျခဖဝါး အစြန္ဆုံးသြားတဲ့အခါတူညီတဲ့အဆင့္ကေန ညာဘက္ေျခဖဝါးသို႔ ေျပာင္းၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေဘးကေန ေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းႏွိပ္ၿပီး ဖိဆြဲေပးပါ။

၆။ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္

6

သင့္ကေလးရဲ႕ ဗိုက္က ေဖာင္းၿပီး ဝမ္းလဲ မသြားဘဲ ဝမ္းခ်ဳပ္တဲ့ ေဝဒနာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခါ မ်ိဳးမွာ ပုံမွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ေျခဖဝါးေအာက္ ေနရာတစ္ဝႈိက္ကို ေၾကာင္လိမ္ ဒါမွမဟုတ္ စက္ဝိုင္းပုံစံ ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၇။ ႏွိပ္သင့္တဲ့ လက္ရဲ႕ အဓိကေနရာမ်ား

7

အစာအိမ္ျပႆနာ ဒါမွမဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သင့္ရဲက လက္မနဲ႔ ကေလးရဲ႕ လက္ဖဝါးအလယ္ေနရာကို စက္ဝိုင္းပုံစံစြဲၿပီး ႏွိပ္ေပးပါ။ မ်က္စိေရာင္ျခင္း၊ နာျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ လက္ညိဳးရဲ႕ အစြန္အဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ႀကိဳ႕ထိုးျခင္း၊ အန္ျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ လက္မအစြန္အဖ်ားေနရာကိုနွိပ္နယ္ေပးပါ။ ဖ်ားနာျခင္းျဖစ္တဲ့အခါ လက္ခလယ္အစြန္အဖားေလးကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းနဲ႔ အျခားအသက္႐ွဴဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ လက္သူၾကြယ္ဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ သြားကိုက္ျခင္း၊ နာျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ လက္သန္းအစြန္အဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။