သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကာလ

အသက္(၃)လနဲ႔ (၆)လၾကားမွာ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ (၂)ႀကိမ္ခန္႔ လိုၿပီး ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးေနပါက ဆရာဝန္ေတြဆီမွာ ျပသေပးပါ။

သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကာလက ဘယ္အခ်ိန္လဲ ဆိုရင္ အသက္(၃)လကေန (၆)လအထိက ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆံုးကာလပါ။ သားသားမီးမီးေလးေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း မတူညီၾကပါဘူး။ အသက္(၃)လနဲ႔ (၆)လၾကားမွာ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ (၂)ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စိတ္ဝင္စားလာၿပီး သူတို႔ေလးေတြ အသံုးျပဳတဲ့ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းေတြကိုလည္း မွတ္မိလာပါတယ္္။

အသက္(၃)လကေန (၆)လအထိက ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆံုးကာလပါ (Photo by slrlounge)

အသက္(၃)လ

အသက္(၃)လမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြက အရာဝတၳဳေတြကို လက္နဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္လာၿပီး ဦးေခါင္း လႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားလာပါတယ္။ လက္ကိုလည္း ပါးစပ္ထဲ ထည့္တတ္လာပါတယ္။ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အသံေပးႏိုင္လာၿပီး အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈေတြကို လိုက္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္။ အသံၾကားရာေနရာေတြကို ရွာေဖြႏိုင္လာပါတယ္။

အသက္(၄)လ

ေျခေထာက္လႈပ္ရွားတာေတြက အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားလာၿပီး ပက္လက္အေနအထားကေန ေဘးဘက္ကို အကူအညီမပါဘဲ ေစာင္းႏိုင္လာပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြက ေမွာက္လ်က္အေနအထားကေန ဦးေခါင္းနဲ႔ ရင္ဘတ္ကို မ ႏိုင္ပါတယ္။ မ်က္လံုးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္က ပိုမိုလႈပ္႐ွားႏိုင္လာပါတယ္။ အသံနဲ႔ အရာဝတၳဳေတြကို မွတ္မိလာပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြက ေမွာက္လ်က္အေနအထားကေန ဦးေခါင္းနဲ႔ ရင္ဘတ္ကို မႏိုင္ပါတယ္ (Photo by mychildmagazine)

အသက္(၅)လ

သြားေလးေတြ စေပါက္လာၿပီး ေမေမေဖေဖတို႔က ထိန္းေပးထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထိုင္တတ္လာပါတယ္။ အရာဝတၳဳကို လက္နဲ႔ ဆုပ္ကိုင္လာႏုိင္ၿပီး ေမွာက္လ်က္ကေန ပက္လက္လွန္တတ္လာပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကစားႏိုင္လာၿပီး အရာဝတၳဳေတြကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ စူးစိုက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

အသက္(၆)လ

အကူအညီမပါဘဲ ထိုင္ႏိုင္္လာပါတယ္။ အရာဝတၳဳကိုင္တာေတြ ကၽြမ္းက်င္လာၿပီး အစားအစာေတြလည္း စားတတ္လာပါတယ္။ အသံေလးေတြကို လိုက္တုတတ္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိလည္း စိတ္ဝင္စားေနပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို မွတ္သားထားႏိုင္ၿပီး ေမေမေဖေဖတို႔ကို မွတ္မိေနပါတယ္။

ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမိးမီးေလးေတြကို အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိမရွိ အၿမဲစစ္ေဆးေနေပးဖုိ႔ Kalay ကေန တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

From Kalay with