မီးဖိုေခ်ာင္မွ မီးခိုးေငြ႕ႏွင့္ ေၫွာ္နံ့ **************************

(၁) မီးဖိုေခ်ာင္မွ မီးခိုးေငြ႕

ထမင္းဟင္းခ်က္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးဖို၊ ဂက္စ္မီးဖိုတို႔ကို သံုးဖို႔ အဆင္မေျပ၍ မီးေသြး၊ ထင္းႏွင့္ အျခားေလာင္စာတို႔ကို မီးေမႊးခ်က္ရာမွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ၂၀၁၆ ေၾကျငာခ်က္အရ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးေသာ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၀၀ တြင္ တစ္ဝက္ေက်ာ္က မီးခိုးေငြ႕မ်ားရႉမိျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

*မီးခိုးေငြ႕ နည္းပါးေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
-လွ်ပ္စစ္မီးဖို၊ ဂတ္စ္မီးဖိုသံုးပါ။

(၂) မီးဖိုေခ်ာင္မွ ေၫွာ္နံ့

ဆီသတ္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မားစြာ သံုး၍ ေၾကာ္ခ်က္ျခင္းမွ ထြက္လာေသာ ေၫွာ္နံ့မ်ားတြင္ ေသြးဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားလွေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ဓာတုေဗဒ အမႈန္မ်ားပါဝင္သည္။

ဆီေၫွာ္နံ့ကို မၾကာခဏ ရႉမိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆီေၫွာ္နံ့ကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေျမာက္ျမားစြာ ရႉ႐ွိဳက္မိေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၏ အဆိုးဆံုးၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမွာ

(၁) ႐ုတ္တရက္ သတိလစ္ျခင္း
(၂) ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း
(၃) ေမြးလာေသာ ကေလးတြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

*ေၫွာ္နံ့ကင္းေဝးေစရန္

-ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဆီထဲႏွစ္ၿပီး မီးအားျပင္းျပင္းႏွင့္ ေၾကာ္ေသာ အစာမ်ားကိုေန႔စဥ္စားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။ ႀကိဳက္လြန္းလွ်င္ တခါတရံမွစားပါ။
-က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ ျပဳတ္စားျခင္း၊ ေပါင္းစားျခင္းတို႔ အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။
-မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ေၫွာ္နံ့စုပ္ေသာ ပန္ကာစက္မ်ား တပ္ဆင္ပါ။ တပ္ဖို႔ အဆင္မေျပလွ်င္ ေၾကာ္ခ်က္ခ်ိန္ ပန္ကာဖြင့္ပါ။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားဖြင့္ထားပါ။

ရပ္ကြက္ထဲတြင္ တစ္အိမ္စီ၊ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းစီမွ ကိုယ္တိုင္စားဖို႔ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအတြက္ ျဖစ္ေစ ေၾကာ္ခ်က္ၾကလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေပးေစလိုပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar
Page)
Pictures- credits to Google
Reference-
1. WHO: Household Air Pollution & Health
2. Center for Disease Control & Prevention: Smoke & Byproducts of Burning
#naynaymoeswe